SEESITE® Venportar

Perouse

Implanterbar högflödesport med flödesmarkering för ökad patientsäkerhet och enklare hantering.

 • Max flödeshastighet synlig  via genomlysning (1 till 5 ml/s max 325 psi)
 • Tydlig indikering om porten är vriden
 • Förebygger kateterobstruktion: En-hands säkerhetskanyl för positivt tryck vid borttagning (3) (4) (5)
 • Komplett set för ultraljudsledd venpunktion
 • Brett sortiment av silikon och polyuretan katetrar från 5Fr till 10Fr
 • Silkonfyllda suturhål
 • PPS® CT Huber Säkerhetskanyl för högflödes kontrastinjektioner (4)

 

 1. Non contractual pictures.
 2. I enlighet med 2010 HAS Checklist, 2012 SF2H recommendations and NICE guidelines since 2002.
 3. Lapalu J & al., Totally Implantable Port Management: Impact of positive pressure during needle withdrawal on catheter tip occlusion (An experimental study), Journal of Vascular Access, 2010; 11 : 46-51.
 4. Se instruction for use CD00675.
 5. Fransk rekommendation.
Produkt Art nr Förkopplad kateter Kateter Ytterdiameter (mm) Innerdiameter (mm) Introducer storlek Port storlek (Lxbxh) / vikt Intern volym (ml) Max flödeshast Rekom. med 25 cm kateter Viskossitet (cP) / Max koncentration av jod rekommenderadför kontrastmedia (6)
Micro 2005SEE   Silikon 1.65 (5Fr) 0.65 5Fr 22 x 17 x 9 mm / 2.9 g 0.2 1 ml/s 6 cP eller 300mgl/ml (e.g.: Xenetix® 300, förvärmd till 37°C)*
2105SEE X
Mini 3007SEE   Silikon 2.16 (6.5Fr) 1.02 7Fr 26 x 21 x 10 mm / 5.5 g 0.4 3 ml/s 10cP eller 350mgl/ml (e.g.: Xenetix® 350, förvärmd till 37°C)*
3107SEE X
3017SEE   Polyuretan 2.30 (7.0Fr) 1.45 5 ml/s
3117SEE X
3008SEE   Silikon 2.40 (7.2Fr) 1.20 8Fr
3108SEE X
Standard 4008SEE   Silikon 2.40 (7.2Fr) 1.20 31 x 22 x 12 mm / 7.7 g 0.6
4108SEE X
4018SEE   Polyuretan 2.65 (8.0Fr) 1.70
4118SEE X
4019SEE   Polyuretan 3.0 (9.0Fr) 1.90 9Fr
4119SEE X
40010SEE   Silikon 3.18 (9.5Fr) 1.57 10FrF
41010SEE X

 

SET INKLUDERAR

 • 1 hybridport (Polyoxymethylen och titan, silikonmembran)
 • 1 rtgtät silikon eller polyuretan kateter 60cm (graderad var cm och numrerad var 5:e cm upp till 40cm)
 • 2 kopplingsringar (endast en förkopplad art nr)
 • 1 rak Huberkanyl (22G alt. 23G**)
 • 1 venkrok · 1 koppling för flushning
 • 1 ekoguide kanyl (18G alt. 20G**)
 • 1 peel-away introducer (12 cm** alt. 17 cm)
 • 1 J ledare markerad var 10 cm (0.018 “/40 cm** alt. 0.035”/ 60 cm)
 • 1 tunnelerare (18 cm** alt. 23 cm)
 • 1 10ml spruta
 • 1 Raulerson bulb

 

ÄVEN INKLUDERAT

1 säkerhetskanyl Huber PPS CT kompatibel med högflödes tryckspruta för kontrastinjektion (20G-20mm art. 802009 eller 22G**- 20mm art. 802007)

 

Set specialtillverkat för ultraljudsledd venpunktion:

 • 1 steril duk
 • Latexfri skyddstrumpa för ultraljudsprobe
 • 2 sterila gummiband
 • Steril gel