OVATION, Customized Seal

Endologix

UTÖKA möjligheterna för din EVAR behandling

Ovation® Abdominal Stent Graft är en innovativ, mindre invasiv, kliniskt bevisad lösning för EVAR behandling som är FDA-godkänd och det system med den bredast anatomiskt användningsområdet.

Ovation® ger en anpassad försegling av halsen med de formbara O-ringarna med CustomSealTM polymer. O-ringarna formar sig efter kärlväggens ojämnheter och skapar en cirkulär försegling i O-ringens medellinje, placerad 13 mm nedanför den lägst placerade njurartären.

Ovation® systemet skyddar halsen

Tätningsringen skapar inget utåtriktat tryck och isolerar halsen från påverkan av blodtrycket. Patienter som behandlats med Ovation har ingen dilata on av aortahalsen eller sena Typ 1 endoleaks efter 3 år. 1,2

  1. Core Lab Data. Ova on Global Pivotal Trial. Data as of July 25, 2014.
  2. Neck dilatation in proximal neck defined as growth > 3 mm 10 mm below renals, 13 mm below renals and 15 mm below renals. Data as of July 25, 2014.

MINDRE INVASIV med Snabb Säker Access

Med 14Fr ytterdiameter, ger Ovaton iX med sin ultralåg profil

  • enklare access
  • minde vävnadsskada
  • snabbare, säkrare access till aneurysmet

Fördelar med låg Profil

Introducern blir mer flexibel när ytterdiametern minskar. Ovation® är tillverkat för att ge maximal hanterbarhet vilket är kritiskt vid introduktion i smala och angulerade bäckenkärl. Ovation® ultralåg profil, kombinerat med knickresistenta, PTFE täckta iliaca ben, gör det enklare att behandla patienter med snäv distal aorta.