EndoVascular Aortic Sealing System, EVAS

Endologix

NELLIX® är det första och enda graftsystemet som behandlar bukaortaaneurysm genom att försegla hela aneurysmsäcken. NELLIX® design eliminerar problem som kan uppstå med nuvarande graftsystem.

Systemet är designat för att

 • Behanda fler patienter
 • Förenkla behandlingen
 • Reducera reintervetioner
 • Access – Introducer med låg profil, 17Fr
 • Lätthanterlig – Kontrollerad och exakt placering med hjälp kontrollpanel
 • Ballongexpanderbar stent – Flexibel, med radiell styrka
 • Integrerade Polyurethanbags minimerar risken för endoläckage, försluter hela aneurysmsäcken
 • Mer förutsägbar implantatoionstid

 

EVAS FORWARD Global Registry resultat på 300 patienter

 • Kliniskt bevisat minimerar endoläckage
 • 0,7% totalt endoläckage på uppföljning  12 månader
 • MAE 2,9&% efter 1 månad, 5,9% vi d>30 dgr till 14 månader
 • Aneurysmrelaterad mortalitet 1 månad – 1 år, 0,4%