Angiodroid CO² Maskin

Angiodroid

ANGIODROID ÄR EN CO² INJEKTOR UTFORMAD FÖR INTERVENTION OCH DIAGNOSTIK VID PERIFIER ANGIO 

Systemet är designat för

– Interventionell röntgen

– Kärlkirurgi

Ett säkert sätt att utföra angiografi perifiert vid

– Överkänslighet mot kontrastmedel

– Njurinsufficiens

– Diabetessjukdomar

– Risk för CIN (Contrast Inducerad Nephropathy

Angiodroid är det enda CO² injektorn som är:

– 100 % digital

– 100 % automatisk

– 100 % säker

– 100 % användarvänlig

Områden för undersökning

– Heamodialys

– Vener

– Njurartärer

– Leverartärer

– Nedåtgående Aorta

– Aortabifurkationen

– Iliaca

– Femoralis

– Poplitea

– Fotartärer 

http://www.angiodroid.com

Angiodroid injektor