AFX2 Endovasculärt AAA system

Endologix
  • ActiveSeal™* förlänger den effektiva tätningszonen borton halsen för att ge tillgång till en bredare anatomisk applikation – större möjlighet till ett positivt resultat. 

    DuraPly materialet flyttar sig från stenten för att ge ett aktiv tätning ”ActiveSeal”

    Radiell styrka skapar en traditionell proximal tätning

  • Access – Låg profil med introducerna,17 Fr respektive 9Fr för enklare access
  • Precision – Kontrollerad och precis placering med hjälp av rotationshandtag
  • Seal – DuraPly multilayer ePTFE graftmaterial ger extra styrka och konformitet

AFX Endovasculära AAA System integrerar anatomisk fixering med ett välutvecklat deliverysystem och en teknologi inom graftmaterial som möjliggör behandling av ett stort antal AAA anatomier. AFX är det enda EVAR systemet som har en 17 F introducer för access ipsilateralt och 9Fr kontralateralt för att ge tillgång till access på en stor del av AAA patienterna.

Anatomisk fixation i kombination med hög styrka i stenten säkerställer en aktiv proximal fixation. Olikt andra designer på proximal fixation, ger AFX bifurkerade endograft ett naturligt flöde och behåller den naturliga bifurkationen. 

Eliminerar ”gate cannulation och limb competition”

Möjligör cross-over behandlingar 

Aorta bifurkation deployment

Aorta förlängning

Iliaca förlängning