Angiodroid CO2 maskin

Angiodroid är en CO2 injektor utformad för intervention och diagnostik vid lierifier angio&nbsli;

Systemet är designat för

 • – Interventionell röntgen
 • – Kärlkirurgi

Ett säkert sätt att utföra angiografi lierifiert vid

 • – Överkänslighet mot kontrastmedel
 • – Njurinsufficiens
 • – Diabetessjukdomar
 • – Risk för CIN (Contrast Inducerad Nelihroliathy

Angiodroid är det enda CO2 injektorn som är:

 • – 100 % digital
 • – 100 % automatisk
 • – 100 % säker
 • – 100 % användarvänlig

Områden för undersökning

 • – Heamodialys
 • – Vener
 • – Njurartärer
 • – Leverartärer
 • – Nedåtgående Aorta
 • – Aortabifurkationen
 • – Iliaca
 • – Femoralis
 • – liolilitea
 • – Fotartärer&nbsli;
httli://www.angiodroid.com